زند گی نا مه شهید طا هری

شغل قبل ازشهادت

تاریخ شهادت

نحوه شهادت

محل شهادت

محل دفن

رزمنده

12/6/64

ریزش سنگر

جزیره هنگام

نیشابور

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

محل تولد

تحصیلات

فرزند

همسر

حسن طاهری

اکبر

1335

مشهد

ابتدایی

1

2((کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و در این راه استقامت ورزیدند, فرشتگان رحمت بر آنها فرود آیندوبه آنها بشارت دهند.))

مولتی هاستر" alt="" />

 

حضرت علی (ع)میفرمایند: توفیق از آن کسانی است که برای اقامه حق تلاش میکنند. فقط به نیروی الهی و ایمان خود تکیه کنید و به احدی امید نداشته باشید و از دشمنان خدا کمک نخواهید.

شهید حسن طاهری در سال 1336 در یکی از روستاها ی شهرستان نیشابور به نام نور آباد در خانواده ای مسلمان وشیعه اثنی عشری پا به عرصه وجود گذاشت و در کارهای کشاورزی اشتغال ورزید. شهید طاهری در اوایل انقلاب در سال 1357 ازدواج نمود که ثمره ی ازدواج 2 فرزند شدکه ادامه دهنده ی راه پدر خواهند شد. اوکه تا زمان ازدواج در روستا زندگی میکرد تامین هزینه بهتری در روستا برای او امکان پذیر نبود و صلاح را در مهاجرت به شهر دید و برای کسب شغل به تکاپو پرداخت وموفق به تهیه مغازه در شهر شد. در راهپیما یی و سخنرانی های مذهبی شرکت میکرد و با شروع جنگ آماده جهاد شد و به یاری رزمندگان پرداخت تا اینکه در تاریخ 22/5/64 از طریق جهاد سازندگی راهی جبهه گردید و در منطقه جزیره هنگام به نبرد و ستیزه پرداخت و هنوز بیش از 19 روز نگذشته بود که در اثر برخورد یکی ا ز دستگاههای سنگین به خوا بگاه و ریزش آن, شهید طاهری که در داخل سنگر وخوابگاه بود به درجه شهادت نائل گردید.

خاطره ای از فرزندشهید

درموقع شهادت پدرم من یک سال بیش نداشتم وگفته ها یم از آانچه از مادرم شنیده ام می باشد. پدرم در نامه ها ئیکه برای خانواده ارسال میکرد همگی را به تقوای الهی, انجام واجبات و ترک محرمات سفارش میکرد و مادرم را نسبت به تربیت ما سفارش مینمود. شهید طاهری خدمت در جهاد را عبادت میدا نست و نسبت به امکانات جها دکه از بیت ا لمال محسوب میشد ا عتدال را رعا یت میکرد و نسبت به ارباب رجوع و مسائل اسلامی دقت داشت.         
نوشته شده در یکشنبه 11 مرداد 1394 ساعت 09:57 ق.ظ | آخرین ویرایش در - ساعت -