بسمه تعالی

زندگینامه hjnwlcvjffj1bphzefu.jpg" alt="شهید محمد ابراهیم چنارانی" />

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

محل تولد

تحصیلات

 

همسر

 

فرزند

محمد ابراهیم چنارانی

حسین

1312

نیشابور

-

1

5
شغل قبل ازشهادت

تاریخ شهادت

نحوه شهادت

محل شهادت

محل دفن

رزمنده

3/2/66

سانحه اتومبیل

اندیمشک

نیشابور

 

امدادهای غیبی از دیدگاه حضرت امام(قدس)                                                     شما ملت معظم که میخواهیداز دین خدا دفاع کنید   ونگهبان کشورولی اله اعظم باشیدمطمئن باشید که دست قدرت خداوند برسر شما سایه افکنده وعنایات غیبی شما حال شما است و شر اشرار و توطئه شرق وغرب راخنثی خواهد فرمود.

 

جهادگرشهید محمد ابراهیم چنارانی در سال 1311در یکی از روستای شهرستان نیشابوربه نام چناران به دنیا اومد.بعد از دوران کودکی ونوجوانی به کارهای انتفاعی در روستا وجای جای کشور میپرداخت.اوکه مانند همه ی درد کشان ندای امام راحل را از سالهای قبل از انقلاب شنیده بودوبه انتظار ظهور افتاب امام زمان (ع) در ایران اسلامی به محض پدیدار شدن روزنه امید به تظاهرات خیابانی پیوست ودر سخنرانی وراهپیمائی های مردمی قبل انقلاب شرکت میکردوپس از انقلاب وارد جهاد سازندگی شدودر مشاغل پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی مشغول کار گردید. باشروع جنگ وحمله عراق بهایران وندای امام لبیک گفت,وبه جبهه های جنگ حق علیه باطل شتافت وبه مدت 7ماه در مناطق جنگی حضور داشت که سرانجام در راه اندیمشک واهواز در اثر یک سانحه اتومبیل به فیض شهادت نائل گردید.

خصوصیات اخلاقی شهید

شهیدکه خود ازسواد کافی بهره ای  نداشت به علم ودانش علاقمند بود به همین دلیل در رابطه با درس فرزندانش جدی وتلاش فراوان داشت که به روایت یکی از بستگان :بعضی وقت ها که از جبهه برمیگشت به سراغ مدرسه بچه ها میرفت ونحوه درس وانضباط فرزندانش را جویا میشد وبعد به دیدار خانواده میرفت.

خاطرات همسر شهید

من 16 سال وشوهرم25سال داشت ازدواج کردیم ودر روستا زندگی میکردیم به ساده زیستی وساده پوشی عادت داشتیم.شهیدچنادانی اهل دین وعبادت بود,با مساجد واماکن مذهبی رابطه تنگاتنگی داشت وبا فرزندان بسیار صمیمی بودودرصددرفاه وآسایش ما بودوباانگیزه دفاع از کشوربه جبهه میرفت وبه فیض شهادت نائل گردید.

 

                                                                   روحش شادوراهش پررهروباد.
نوشته شده در چهارشنبه 27 خرداد 1394 ساعت 10:12 ق.ظ | آخرین ویرایش در چهارشنبه 27 خرداد 1394 ساعت 10:41 ق.ظ